دریافت فایل بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان – پرداخت و دانلود آنی

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
نام محصول دانلودی: بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه بین تاب آوری و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل است روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد که در سال تحصیلی 9091 مشغول به تحصیل هستند که از بین این جامعه 50 نف

ادامه مطلب