خرید و دانلود ترجمه فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: ترجمه فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

5667 کلمه
صنایع علوم پایه محیط زیست
ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و جدول
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد

ادامه مطلب